Z me (זה אני)

קווים ומחשבות

מספר תוכנית בגפ"ן: 1985תמצית התוכנית:

תכנית זו כוללת שלושה שלבים בני 12 שיעורים של שעה וחצי, כאשר בכל כיתה ישנם שני מדריכים המעבירים את הפעילות. כל משתתף מקבל חוברת עבודה אישית המלווה אותו לאורך המפגשים. התכנית מלמדת את בן הנוער כישורים לחיים, אשר מעצימים אותו, מגבירים ביטחון עצמי ומעודדים אותו להגשים את המטרות שהוא מציב לעצמו. התהליך הקבוצתי מאפשר למידת שיח המחזקת את הביטחון העצמי ויוצרת תחושת שיתוף וערבות ההדדית.

מטרת התוכנית:
מתן כלים לקידום ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות ועידוד חשיבה חיובית במסגרת תומכת ומקדמת.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: רווחתי - רגשי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580473916

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור