העשרה שפתית- מילת (תכנית מכוונת פרט)

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח - עמותה ציבו

מספר תוכנית בגפ"ן: 1926תמצית התוכנית:

תכנית התערבות בתחום השפה והאוריינות הפועלת למניעת וצמצום פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי של הילדים בגיל הרך המתקשים בביסוס כישורי שפה ואוריינות כתוצאה מהיעדר תשתית התפתחותית מוצקה (על רקע חסך סביבתי). התכנית בגני הילדים פועלת לתגבור כישורי שפה ואוריינות בתחום השפה, עידוד תהליכי חשיבה מופשטת וחשיפה לספרות ילדים. תכנית העבודה מבוססת על תכנית "לקראת קריאה וכתיבה" של האגף לחינוך קדם יסודי. בתכנית מושם דגש על היכרות מעמיקה עם תחומי היכולת והקושי של המשתתפים ועל שימוש בלמידה חווייתית ורב-חושית.


מטרת התוכנית:
העמקת הידע בהיבטיה השונים של השפה הסמנטי, התחבירי והפרגמטי, טיפוח השפה הדבורה וחשיפה לשפה הכתובה לצורך פיתוח וקידום התמצאות והסתגלות לסביבה ולחיי היומיום בהקשר האורייני.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור