כיתות נירים

עמותת נירים

מספר תוכנית בגפ"ן: 1366תמצית התוכנית:

כיתות נירים הינה תכנית לעבודה עם תלמידים במצבי סיכון לנשירה והיא פועלת להגברת ההתמדה, למניעת נשירה לסוגיה ולצמצום פערים לימודיים. התכנית עוזרת בהתמודדות עם חסכים חברתיים ורגשיים על ידי חשיפת התלמידים לפעילות קבוצתית חווייתית בעזרת פעילויות שטח ומסעות הישרדות. התכנית מעניקה מיומנויות חברתיות וכלים לפיתוח יכולת עצמית (self efficiency) ודימוי עצמי חיובי בכל ההיבטים.הלמידה כוללת פעילות שבועית חברתית מובנית לאורך יום שלם, מחוץ לבית הספר, בה נעשה שילוב של פעילויות בשטח המספקות אתגרים, חוויות ותנאים מיוחדים לחיזוק דימוי עצמי של התלמידים. לכיתה מחנך ומדריך אשר מהווים דמויות של מבוגרים משמעותיים עבור התלמידים כל אחד בתחומו.

מטרת התוכנית:
חזרה של תלמידים נושרים למסלול חיים נורמטיביים תוך סגירה מרבית של פערים לימודיים וחסכים חברתיים-רגשיים ובמטרה להגיע לזכאות לתעודת בגרות מלאה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580397180

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור