הברית החינוכית: תלמידים-מורים-הורים (Well-being)

אדיוקיישן פור לייף (עמותת חינוך לחיים)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1333תמצית התוכנית:

ניהול דיאלוג חינוכי בדרך של תקשורת מקרבת/מכבדת (ע"פ מודל "תקשורת לא אלימה" של מארשל רוזנברג) התכנית היא מערכתית ועוסקת בארבעה מרכיבים: 1 . מיומנויות תקשורת ושיתופי פעולה בין הצוות החינוכי, התלמידים וההורים: ניהול דיאלוג חינוכי מיטבי במצבים שכיחים בביה"ס. נהלים ודרכים לטיפול חינוכי ומשמעתי באירועים של התנהגות לא רצויה, לרבות הבנייה מחודשת של התקנון הבי"ס בהלימה לערכי התכנית. 2. טיפוח יכולות ליבה (הקשבה, חוסן, רגיעה, רפלקציה, שיתוף פעולה, מתן אמפתיה, אבחנה וחקר) בדרך למימוש פוטנציאל אישי. 3. הקמה וניהול של צוות שיעסוק בבקרה ותמיכה בתהליך על פי עקרונות התכנית.4. תקשורת עם הורים: דרכי פעולה ומיומנות ליצירת שיתוף פעולה עם ההורים, בדגש על טיפול בהתנהגויות בלתי רצויות. התכנית מותאמת לכל ביה"ס בהתאם למאפייניו, לצרכיו ולקדימויות הייחודיות.

מטרת התוכנית:
גיבוש "שפה חינוכית" משותפת לכלל חברי הצוות, ההורים והתלמידים. שיפור אקלים חינוכי בבית הספר. העצמת הצוות החינוכי, התלמידים וההורים בכלים ובמיומנויות תקשורת מתקדמות ליצירת שיתופי פעולה. קידום אקלים חברתי מכיל ותומך בחברת התלמידים. טיפוח מחויבות ותפיסת תפקיד חינוכי של חברי הצוות


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ג' | ד' | ה' | ו' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: רווחתי - רגשי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580338655

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור