זהויות בדיאלוג (מבית תל"י - לשעבר דיאלוג וזהות)

קרן החינוך למען בתי ספר תל"י

מספר תוכנית בגפ"ן: 1329תמצית התוכנית:

תוכנית חינוכית ליצירת היכרות, התמודדות עם דיעות קדומות ופיתוח אמפתיה והבנה בין תלמידים יהודים וערבים, נוצרים ומוסלמים, בבתי הספר בישראל. התוכנית מבוססת על עבודה תהליכית בין זוגות של בתי ספר וכוללת מפגשים בין המנהלים, המורים והתלמידים. תוכנית הלימודים המלווה את התהליך בנויה ממפגשים חד לאומיים העוסקים בזהות הפרטיקולרית של התלמידים, ממפגשים בין תרבותיים באירוח הדדי בבית הספר, בהם התלמידים לומדים ומלמדים על הזהויות התרבותיות המשפחתיות והאישיות אחד של האחר, וממפגשים של רפלקציה ועיבוד. התוכנית פועלת בשני רבדים בו זמנית: חקר עצמי על הזהות התרבותית האישית: מערך האמונות, הערכים, הטקסים והנורמות של המשתתפ.ת, היהודי או הערבי, ובמקביל פיתוח סקרנות ופתיחות לתרבות של האחר מתוך יחס של כבוד, הערכה ואמפתיה לצרכיו ולהתמודדויות שלו בשדה הזהות והמפגש.

מטרת התוכנית:
לקדם היכרות, לנרמל את המפגש ולייצר בסיס לחיים משותפים באמצעות מפגשים שמייצרים הדדיות בין הזהויות, בהבניה פלורליסטית שרואה בגיוון התרבותי שבמדינה ערך חשוב. לאפשר למורים ולתלמידים ללמוד על התרבות של עצמם ולהעמיק את תחושת השייכות לחברה הישראלית, באמצעות המפגש התרבותי בו ילמדו ויילמדו בבחינת "הרי זה בא ללמד ונמצא למד". לפתח סקרנות, הבנה, אמפתיה וכבוד בין תלמידים ואנשי חינוך יהודים, נוצרים ומוסלמים, לשם בניית חברה סובלנית, סבלנית וצודקת.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ה' | ו' | ז' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580404812

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור