חופים - חינוך ופעילות חופית מקיימת

אקו אושן

מספר תוכנית בגפ"ן: 1077תמצית התוכנית:

חופים' היא תכנית שנתית רב-רובדית, בנושא הסביבה החופית והימית המכוונת לפתח את עקרונות הלמידה המשמעותית.

מטרת התוכנית:
טיפוח המודעות לסביבה הטבעית באמצעות חשיפת התלמידים לסביבת החוף והים והבעיות הסביבתיות האופייניות לסביבה זו; קירוב התלמידים להתעניינות בשיטות לחקר העולם הימי והחופי והקניה וטיפוח של למידה משמעותית עצמאית באמצעות תהליכי פתרון בעיות, חקר, שימוש במאגרי מידע מקצועיים, היוועצות עם מומחים וטיפוח אחריות סביבתית אישית פעילה. התכנית מבוססת על עקרונות עדכניים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה וטיפוח ידע בתחום הכרת הים והחוף בשילוב ערכים כלליים מתוך , תכנית 'מפתח הלב' וערכים ייחודיים לחינוך להגנת הסביבה: פליאה, מניעת עומס על הסביבה וכבוד לטבע. התכנית הותאמה לשכבות גיל שונות ומופעלת במתכונת קצרה, הכוללת 7 מפגשים בבית הספר ומפגש בחוף הים, ומתכונת ארוכה, הכוללת 15 מפגשים בבית הספר ומפגש בחוף הים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580370831

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור