MOREרשת - מדברים ועושים טוב ברשתות החברתיות סביב מעגל השנה (מורשת)

חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו - מפעלים חינוכי

מספר תוכנית בגפ"ן: 1057תמצית התוכנית:

תכנית שנתית להטמעת שיח חיובי ודיבור טוב ברשתות החברתיות לתלמידי כיתות ג-ו, סביב מעגל השנה היהודי-ישראלי. התוכנית מבקשת להשפיע על תרבות השיח בקרב תלמידים, וליצור דרכי התנהגות ותקשורת חיוביים בכיתה וברשתות החברתיות המבוססים על שיח מכבד. התכנית כוללת: סדרה של 8 מפגשי חוויה לאורך מעגל השנה היהודי ישראלי. בכל מפגש הילדים ילמדו, יחוו, יתנסו ויישמו תובנות, ערכים וכלים חדשים. בתום כל מפגש יקבלו התלמידים מטלה במדיה החברתית ליישום הערך הנלמד במפגש (2 ש"ש כל מפגש). הצגה "כאילו את אויר" - הצגה בעלת השפעה רגשית מטלטלת היוצרת רצון לשינוי התנהגותי, כולל עיבוד התכנים בתום ההצגה ע"י הבמאי/השחקנים. מומלץ לקיים את ההצגה בשיתוף ההורים (2 ש"ש). סדנאות מורים - 4 מפגשים לצוות החינוכי לשותפות והובלת התהליך. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ג'-ו'. בגילים אלו היכולת לרכוש הרגלים טובים גבוהה יותר, והעוצמה הפוטנציאלית של פגיעה מאלימות ברשת רבה יותר.

מטרת התוכנית:
להשפיע לחיוב על השפה והשיח בכיתות ג'-ו' בקהילת בית הספר וברשתות והחברתיות. לתת לילדים ולמורים כלים להתמודד עם תופעות של ביוש (שיימינג), פגיעה וחרמות. עיסוק בערכים לתקשורת חיובית ומכבדת סביב מעגל השנה היהודי-ישראלי. לייצר עם התלמידים סדרה של תוצרים ויראליים במטרה ליישם את הנלמד ולהביא לתהודה רחבה של ערכי הדיבור הטוב. לשתף את הצוות החינוכי של ביה"ס בתהליך משמעותי ועוצמתי, ולהעניק לו כלים להוביל שינוי זה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ג' | ד' | ה' | ו' | ז'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580036184

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור