חיים משותפים במרחב הנחל - עבר, הווה, עתיד

המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין-דור (ע"ר)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1046תמצית התוכנית:

"חיים משותפים במרחב הנחל - עבר, הווה, עתיד" הינה תכנית דו שנתית אשר שמה דגש על קיום מפגש בין תלמידים יהודיים וערביים דרך הכרות עם המרחב הפתוח הקרוב לביתם. התוכנית מציעה סדרת מפגשים שמטרתם הכרות ויצירת תנאים לקיום שיח בין התלמידים באמצעות מפגש לימודי-חוויתי במוזאון ובנחל תוך למידה ועשייה משותפת. דרכי העבודה שגובשו ע"י צוות התכנית, מהוות דוגמא אישית לדיאלוג בין אנשי חינוך, הרואים בביצוע התכנית אפשרות לקידום ההבנה וההידברות בין תושבי האזור. העבר הוא אחד מהנושאים המשותפים לכל מי שחי באזור: תרבויות, עמים ודתות. באמצעות ההכרות עם העבר אנחנו מגיעים להכרות עם מרכיבי התרבות של כל אחד מהשותפים. הנחל הוא גוף מים זורם המחבר בין אנשים וקהילות גם בהווה. דרך הכרות עם הטבע ועבודה משותפת בנחל, התלמידים מגיעים לרובד נוסף של הכרות וחושפים את הקהילות שלהם לקשרים שנוצרו. בשלב הסופי של התוכנית התלמידים בוחנים כיצד הם יכולים להשפיע יחד על עתיד משותף.

מטרת התוכנית:
בבסיס התכנית עומד הרצון לחולל שינוי במערכת היחסים ההדדית בין שכנים, יהודים וערבים, החיים באותו אזור, לצד מערכת היחסים של האדם עם המרחב הפתוח. במציאות של היום יש מקום לנסות גישה המאפשרת לכל המעורבים להכיר אחד את השני, לגשר על הריחוק והניכור, להפחית חשדנות איבה ופחד, להתוודע לסטיגמות ולסטריאוטיפים תוך התייחסות אליהם, ולקיים פעילות משותפת. הפעילות בנחל הסמוך לשתי הקהילות השותפות מייצר חיבור עמוק בין התלמידים, באמצעות ההבנה שהם חולקים מרחב משותף.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ה' | ו'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580292639

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור