Schools Online (למידה שיתופית בינלאומית)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1044תמצית התוכנית:

התכנית פועלת על מנת לקיים למידה משותפת בשפה האנגלית עם בתי-ספר בארצות אחרות. הלמידה מתקיימת באופן סינכרוני וא-סינכרוני על נושאים מגוונים ומאפשרת לתלמידים ללמוד על תרבויות אחרות מתלמידים בני גילם, לפתח מיומנויות שיתופיות במרחב הדיגיטלי עם בני כיתתם במהלך הכנת המשימות בין המפגשים עם חברים מעבר לים. מומלץ לקיים את הלמידה סביב מקצוע האנגלית במהלך השנה כדי לקדם מוטיבציה לדבר ולכתוב באנגלית. משאבי התוכנית כוללים משימות למידה מוכנות וסביבה דיגיטלית מאובטחת.

מטרת התוכנית:
היכרות בין תלמידים מאוכלוסיות שונות בחברה הישראלית עם תלמידים מארצות אחרות תוך כדי פיתוח מיומנויות דיגיטליות ושיתופיות.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור