חקלאות ואיכות הסביבה (קיימות - דעת הדרכות)

דעת הדרכות בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 1256תמצית התוכנית:

התכנית מזמנת התנסות מעשית תוך הדגשת נושא שימור הטבע וההגנה על החי והצומח. התכנית עוסקת בהיבטים השונים של יחסי הגומלין בין זכויות החי והצומח להתקיים ובין קיומם למען האדם, תוך הישענות על התפיסה החינוכית ההומניסטית המתייחסת בראש ובראשונה לייחודיותו של האדם ותפיסתו כאינדיבידואל, כאשר גישה זו גורסת כי למידה משמעותית מתקיימת רק כאשר המרכיבים הקוגניטיביים מתמזגים עם המרכיבים הרגשיים של הילד. התכנית כולל בין השאר גידול ירקות חורף וקיץ, פרחים וצמחים חסכני מים (סוקולנטיים) וכו', המשתלבים עם תכני התכניות ומטרותיה.

מטרת התוכנית:
חיזוק הקשר בין התלמיד לעולם הטבע, תוך הכרת הצומח בסביבה הקרובה ושלבי ההתפתחות של הצמח.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח'
שיוך למסגרת משרד החינוך: קרב
תחום מסגרת: אחר
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 515930782

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור