פדגוגיה אפקטיבית בעידן של גמישות - Hubee (מתודיקה למידה אפקטיבית )

מתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 1178תמצית התוכנית:

מודל Hubee מיועד לבתי ספר שמעוניינים לבצע מהפיכה פדגוגית המשפיעה על הלמידה היומיומית בתוך הכיתה, במקצועות הליבה, בהיקפים גדולים ולאורך זמן. התכנית משלבת תהליכים להנהלת בית הספר להעצמת המנהיגות הבית ספרית וגם עבודה פדגוגית צמודה עם חדרי המורים. שיטת הלמידה של HuBee מתבססת על מדעי המוח (Neuroscience) ומדעי הלמידה (Science of Learning), ומטרתה לבסס בבית הספר למידה אפקטיבית, משמעותית וחווייתית. למידה שתכין את הלומד לעולם שמחכה לו בחוץ, למידה שלא מוותרת על ההישגים לטובת החוויה, להיפך. התכנית מקדמת מענה ללמידה חברתית-רגשית SEL, משלבת פתרונות למידה דיגיטלית ומקדמת מודלים חדשניים שמצליחים בבתי ספר בישראל כגון מודל ה- playlist. המודל מתייחס לאתגר של שינוי מערכי הלמידה הקיימים כיום לטובת למידה אחרת. במסגרת התהליך אנחנו מטמיעים מודל שמאפשר לצוותי מורים לעבור בקלות ובמהירות להיקפים גדולים של למידה דיפרנציאלית, אינטרסיפלינארית ורב גילית, כולל שינוי מרחבי הלמידה. חווית הלמידה החדשה מיישמת הלכה לפועל את מיומנויות המאה ה-21 ומחזירה את חדוות הלמידה.

מטרת התוכנית:
ניהול משאבים וארגון בעידן של גמישות לטובת פדגוגיה אפקטיבית. קידום לומד עצמאי באמצעות פרקטיקות של למידה פעילה מקרוב ומרחוק. העלאת הישגים באמצעות שימוש בפרקטיקות מתחום חקר המוח בשילוב כלים דיגיטליים. חיזוק החוסן האישי והחברתי של המלמדים והלומדים באמצעות למידה חברתית, רגשית וצוותית. צמצום נשירה סמויה וגלויה. התאמת בית הספר לעולם החדש


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | הורים | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י"ג | י"ד | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 513348102

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור