זהות יהודית-ציונית

גרעין חברתי יפו

מספר תוכנית בגפ"ן: 1192תמצית התוכנית:

במסגרת תכנית זו ילמדו תכנים השאובים מהמורשת היהודית והציונית על כלל רבדיה. התכנית מיועדת לתלמידי בתי הספר הממלכתיים ומועברת בצורת לימוד לא פורמאלית מתוך מחשבה רבה כיצד לתת מענה ללמידה משמעותית מחד ולהעשרה רגשית וחווייתית מאידך. התכנית בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך ומפוקחת על ידו. מעבירות הפעילות הן מורות מוסמכות ו/או בנות שירות לאומי שעברו הכשרה מתאימה. התכנית מופעלת במהלך שעה שבועית במערכת הכיתתית ונבנית בהתאם לגיל ורמת התלמידים.


מטרת התוכנית:
חינוך תלמיד הגאה בעמו, במדינתו ובעל זהות יהודית-ציונית עמוקה היונקת משורשי העבר ומשפיעה על חייו בהווה ובעתיד.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור