עירוטופ (תכנית גאוגרפיה וסביבה עירונית בדרך החקר)

המועצה לישראל יפה

מספר תוכנית בגפ"ן: 1108תמצית התוכנית:

תכנית חקר בגאוגרפיה בדגש חקר הסביבה העירונית. התכנית מלווה את התלמידים בכתיבת עבודת חקר שהיקפה 30% מסך 5 יחידות הלימוד לבגרות בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה. התכנית מורכבת מאבני היסוד של תהליך המחקר הקלאסי: בחירת נושא חקר, ניסוח שאלת חקר ומערך השערות, הגדרת אוכלוסיית חקר, סקירת ידע עיוני, תכנון תהליך חקר, פיתוח כלי חקר, ביצוע מחקר בפועל, ניתוח ממצאים והסקת מסקנות. תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו זוכים לפתיחת צוהר והתנסות לעולם המחקר, להתנסות בביצוע תהליכי חקר, לשיפור הכתיבה ולפיתוח סקרנות מדעית וחשיבה אקדמית. התלמידים מקבלים ערכה שפותחה במיוחד לתכנית זו, בעזרתה הם עובדים בשלבים השונים. לכל מפגש מטרות מוגדרות ותוצרים צפויים, אותם שולחים התלמידים לאחר כל מפגש לבדיקה ואישור על ידי רכזי התכנית. לאורך התכנית מתקיים קשר שוטף עם התלמידים בקבוצות פייסבוק שנפתחות במיוחד לצורך כך. התלמידים מקבלים משוב על כל פרקי העבודה ועל בסיס זה כותבים את המסמך הסופי להגשה.

מטרת התוכנית:
הנחלת תהליך החקר ככלי ללמידה משמעותית בגאוגרפיה וסביבה, באמצעות חקירת התופעה העירונית על מורכבותה ומאפייניה הייחודיים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580021582

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור