אורט ישראל מחברים בין עולמות

אורט ישראל (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1100תמצית התוכנית:

מחברים בין עולמות היא תכנית תלת שנתית, המתבצעת בשיתוף פעולה בין בתי ספר יהודים וערבים ברשת אורט. מטרת התכנית היא ביסוס הקשרים בין תלמידים יהודים וערבים והיא מתבססת על למידה משותפת ופעילות בקהילה בין תלמידים. קבוצות תחומי הדעת מהווים את הבסיס לדיאלוג להיכרות, למחקר וללימוד משותף. התכנית מקדמת דיאלוג רב תרבותי וערכים של סובלנות, קבלת האחר, מניעת אלימות וגזענות והפחתת דעות קדומות. התכנית מיועדת ללמידה וליצירת שיתופי פעולה בין בני נוער ערבים ויהודים לקראת חיים משותפים בחברה הישראלית הרב- תרבותית. התכנית כוללת שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ככלי לימודי חוויתי התורם לקידום ולמימוש מטרות התכנית. התכנית רואה חשיבות בחשיפת התלמידים לראיה רב- תרבותית, לגיוון תרבותי תוך קבלת השונה ודעותיו. באמצעות שיתופי הפעולה בין בני הנוער תיווצר שותפות כנה לחיים משותפים בחברה הישראלית.

מטרת התוכנית:
לחשוף את התלמידים לראיה רב תרבותית מגוונת ולקבלת השונה ודעותיו, הגברת המודעות לקידום חברה משותפת בישראל והרחבת מעגלי ההשפעה. יצירת הזדמנות להכרות בין תלמידים ערבים ויהודים וקידום מסרים של סובלנות ורגישות תרבותית בבית הספר ובקהילה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: חל"צ
מספר ארגון: 520017245

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור