חינוך הוליסטי

אורט ישראל (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1116תמצית התוכנית:

התכנית פועלת לקידום ושיפור ההישגים הלימודיים של תלמידי בית הספר על ידי שימוש במיפוי קריטריונים של מיטביות עבור כלל התלמידים בבית הספר, זאת תוך הפעלת התערבויות בית ספריות, כיתתיות וקבוצות הטרוגניות במטרה לשפר את ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים. התכנית ממפה את מכלול תחומי הרווחה המיטבית: מצב התנהגותי, רווחתי כלכלי, בריאותי, רגשי, פעילות פנאי, פעילות גופנית, שינה, תזונה, מצב לימודי, התנדבות, מצב משפחתי ומצב חברתי, מתוך תפיסה כי שיפור מכלול מרכיבי הרווחה המיטבית מביאים את התלמיד להישגים והצלחה בלימודים. התכנית כוללת תהליך משמעותי ובו: שיחות פרטניות מונחות, מיפוי קריטריונים מובנים למיטביות של כלל אוכלוסיית התלמידים, נקיטת פעולות ממוקדות קריטריון ברמת הפרט וברמת הכיתה, שילוב מדריכים ואנשי מקצוע מהחינוך הבלתי פורמלי והפורמלי וכו'.


מטרת התוכנית:
שיפור הישגים לימודיים באמצעות טיפוח וקידום מיטביות הפרט.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | הורים | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: רווחתי - רגשי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור