חונכות קבוצתית (טיפול קבוצתי)

קו לנוער

מספר תוכנית בגפ"ן: 4642תמצית התוכנית:

מטרת התכנית הינה שיפור תפקודם החברתי של המשתתפים והורדת אחוז הנושרים מהבית ספר וזאת ע"י הקניית כישורים חברתיים ורגשיים. הפעילויות והשיחות במסגרת הקבוצה יתמקדו באינטראקציות בין המשתתפים בתוך כל קבוצה, ובדרכים לניהול אינטראקציות אלה כדי למקסם את פוטנציאל הצמיחה עבור כל אחד מחברי הקבוצה. החונכים יעבדו על פי תוכנית עבודה מובנית הבנויה על שיפור האינטליגנציה הרגשית של המשתתפים. אנו מכירים בכך שכל קבוצה תהיה יחודית בתכונותיה, כוחותיה וצרכיה. לפיכך, לחונכים תהיה היכולת להיות גמישים במסגרת המבנה הכללי כדי שיוכלו להיענות לצרכי הקבוצה הספציפיים.

מטרת התוכנית:
הקניית כשורים חברתיים, מניעת נשירה, אינטלגנציה רגשית


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: רווחתי - רגשי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580425841

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור