אורט ישראל הכנה לחיים

אורט ישראל (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 2704תמצית התוכנית:

התכנית המוצעת נועדה לפתח אינדיבידואל עצמאי המסוגל לדמיין את עתידו ולמקד את שאיפותיו. אינדיבידואל הלוקח אחריות על מעשיו היום, תוך הסתכלות על השפעתם ארוכת הטווח ועל עתידו, רוכש מיומנויות חיים בסיסיות וגדל להיות אזרח עצמאי כלכלית, יזם, תורם ומועיל לחברה. חלק מרכזי בתכנית כולל הכשרת מורים אשר יסייעו לתלמידיהם לפתח תמונת עתיד אינדיבידואלית. הידע המעשי אותו יקבלו המורים על מנת להעביר לתלמידים הוא: זיהוי חוזקות וכישורים, הכרות עם שוק התעסוקה וכלים מעשיים להתנהלות יעילה, כישורי יזמות, חשיפה להשכלה על תיכונית, מיומנויות ניהול פיננסי, פסיכולוגיה חיובית, ועוד.

מטרת התוכנית:
פיתוח אינדיבידואל ואזרח עצמאי מועיל לחברה


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: חל"צ
מספר ארגון: 520017245

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור