A-Team (שירות עם משמעות)

A-TEAM שירות עם משמעות (וייס אסף)

מספר תוכנית בגפ"ן: 2299תמצית התוכנית:

תכנית הכנה לקראת הגיוס לצבא אשר שמה לה למטרה למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחת, הן מבחינת סוג ואיכות השירות הצבאי והן מבחינת החיים מחוצה לו - יכולות, אישיות, ערכים, ידע והתנהלות נכונה בחיים עצמם. התכנית כוללת תכנית עבודה מסודרת ומקצועית (עד 3 אימונים שבועיים) לפי סרגל מאמצים המסייע למיצוי היכולות המנטאליות והגופניות. בנוסף, התכנית כוללת הכנה ממוקדת לגיבושים ליחידות העילית של צה"ל, מסעות מחוץ לעיר (תוואי שטח שונים - ים, יערות), ייעוץ תזונתי מקצועי לחניכים, ימי העשרה (תזונת ספורט, תורת האימון הגופני) וערבי גיבוש.

מטרת התוכנית:
הכנה לצבא בדגש על שירות משמעותי תוך מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: עוסק מורשה
מספר ארגון: 38023651

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור