Space IL

ספייס איי אל

מספר תוכנית בגפ"ן: 2029תמצית התוכנית:

עמותת SpaceIL פועלת במשותף עם הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך במטרה לעודד בני נוער להתעניין בתחומי המדעים ולפנות בעתיד ללימודים מוגברים במדע וטכנולוגיה. המטרה המרכזית של התכנית הינה לחשוף את התלמידים לסיפור הנחתת החללית הישראלית הראשונה על הירח, לקדם את לימודי החלל וכפועל יוצא מכך לעודד תלמידים ותלמידות לבחירה במגמות מדעיות וטכנולוגיות. במסגרת התכנית מפותחים במשותף פעילויות לימודיות, ניתנות הרצאות העשרה סינכרוניות ואסינכרוניות, רעיונות לעבודות חקר ופתרון בעיות טכנולוגיות בנושא היקום והחלל.

מטרת התוכנית:
בהשראת משימה הנדסית מאתגרת לקדם את לימודי החלל ולעודד תלמידים ותלמידות לבחירה במגמות מדעיות וטכנולוגיות.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580536894

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור