אורט ישראל מחוברים

אורט ישראל (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1531תמצית התוכנית:

סיוע לניצולי שואה באמצעות הנגשת השימוש במחשב, חשיפה לעולם האינטרנט וקיום קשר אישי מתמשך עם תלמידים וקהילת בית הספר. הניצולים מקבלים מחשב וחיבור לרשת האינטרנט. התלמידים מגיעים לבתי הניצולים, מקנים להם מיומנויות מחשב בעזרת מערכי הדרכה ייחודיים לפרויקט ומקיימים עימם קשר אישי מתמשך. מודל הפעילות בפרויקט- מפגש שבועי של התלמידים בבתי הניצולים. - מפגש חודשי של התלמידים בבית הספר בהנחיית המורה המלווה ובליווי רכזת הפרויקט. - מפגשי הכשרה שנתיים בהנחיית צוות הפרויקט. מפגשים בית ספריים משותפים לניצולים ולתלמידים במהלך השנה.

מטרת התוכנית:
קשר בין תלמידים לניצולי שואה באמצעות שימוש במחשב


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: חל"צ
מספר ארגון: 520017245

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור