מעוף (מדעים ערכים ופיתוח חשיבה)

מכון ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, יוזמה

מספר תוכנית בגפ"ן: 1530תמצית התוכנית:

התלמידים יעברו שיעורי העשרה בתחומי המדעים השונים, להעמקה ולעידוד הסקרנות בתחומים אלו, תוך בחירת תחום מדעי מועדף. התלמידים ייחשפו לעולם התוכן במשך כ- 8 מפגשים תוך התנסות ודגש על ערכים: סקרנות, יצירתיות, פיתוח חשיבה, למידת חקר, עבודת צוות ותלות הדדית. לאחר 8 המפגשים והקניית הידע יעברו התלמידים ללמידה לפי פרויקטים עפ"י תחום בחירתם. כל מפגש לימוד יכלול- פתיחה לשיעור במליאה, הקניית ידע, התנסות, סיכום ורפלקציה בעזרת שגרות\כלי חשיבה של מכון ברנקו וייס. הצגת התוצר תהיה בצורת פרזנטציה קצרה\הפעלה לתלמידים.


מטרת התוכנית:
התלמידים יפתחו את החשיבה היצירתית, אסטרטגית, והביקורתית שלהם. לצד התנסות בעבודת צוות. התלמידים יפתחו סקרנות לעיסוק בתכנים מדעיים. התלמידים יעברו חוויה חיובית ויפתחו מוטיבציה לעיסוק בתחומים מדעיים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ח'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור