סדנא סביבתית

אקו אושן

מספר תוכנית בגפ"ן: 1079תמצית התוכנית:

בתכנית זו ילמדו התלמידים על הסביבה הטבעית באזור הנחקר ויחקרו השפעות אדם שונות על המערכת הטבעית בסביבת לימוד חווייתית. במהלך התכנית התלמידים מבצעים תצפיות ומדידות של גורמים ביוטיים וא-ביוטיים שונים. הכיתה תחולק לקבוצות וכל קבוצה תתמקד באיסוף נתונים הקשורים להיבט אחד של מאפייני הסביבה שהוגדרו מראש. בסיכום הפעילות ניתן יהיה לאפיין את הסביבה הנחקרת בראייה רחבה המשקפת את כלל הגורמים והתנאים המשפיעים עליה. אנו מציעים סדנאות בשלושה נושאים: השפעות סביבתיות של תחנת הכוח ומתקן ההתפלה בחדרה, פסולת מוצקה בחוף הים, נחל חדרה.


מטרת התוכנית:
לחשוף את המשתתפים ולטפח מודעות לנושאי הסביבה החופית והימית, להקנות כלים והתנסות בחקר מדעי- סביבתי ולחנך לאזרחות מתעניינת ופעילה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור